Garantie

Garantie Wijmar bouwmachines
Producten worden tijdens de fabricage en voor het verlaten van de fabriek zeer nauwkeurig gecontroleerd en getest op materiaal- en fabricagefouten. De door ons verkochte producten worden hierop dan ook volledig gegarandeerd.
In uitzonderingsgevallen dienen defecte producten aan wijmarbouwmachines teruggezonden te worden. Na beoordeling worden deze eventueel gratis vervangen of gerepareerd.
Deze garantie is niet van toepassing op producten die door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, onachtzaamheid of misbruik onbruikbaar zijn geworden.

Op alle produkten zit 1 jaar garantie of moet anders aan gegeven worden.